About us

Realfagsdagene er en konferanse som avholdes i Trondheim i starten av mars hvert år. Neste gang Realfagsdagene arrangeres er 13. til 15. mars 2024. Målet til Realfagsdagene er å inspirere og oppmuntre studenter til å være engasjert og opptatt av realfag og forskning. Vi vil motivere alle studenter til å bygge karrierer innenfor vitenskap og teknologi basert på nysgjerrighet og fascinasjon rundt både menneskeskapte og naturlige undere, alt fra opprinnelsen til liv og til utforsking av rommet. Vi inviterer foredragsholdere fra inn- og utland, alt fra nobelprisvinnere til populære vitenskapsformidlere. I 2019 fikk vi besøk av den berømte YouTuberen og matematikeren James Grime, kjent fra Numberphile. Vi fikk også besøk av Grant Sanderson, mannen bak YouTube-kanalen 3Blue1Brown. Vi har vanligvis fått besøk av forskere fra NASA. Vi har også hatt arrangement med doktorgradsstudenter ved NTNU som et ledd i det å løfte fram unge og lovende forskere. I tillegg til dette inviterer vi også bedrifter til å komme og snakke om noe interessant de driver med som kan være av interesse for realfagsstudenter. Vår intensjon er at disse bedriftene skal løfte fram realfag i sitt arbeid og være gode eksempler på framtidsrettet forskning og innovasjon, samt at bedriftene vi inviterer viser frem hvordan bredden av muligheter man får gjennom realfag kan brukes i deres daglige virke. Realfagsdagene arrangeres i samarbeid med Linjeforeningen Delta, foreningen for matematikk- og fysikkstudenter ved NTNU.

Contact us today!

Email: realfagsdagene@gmail.com

Høgskoleringen 5, NTNU 7491 Trondheim, Norway

https://www.youtube.com/embed/9X5xjWz0w_U?rel=0&showinfo=0

Trondheim Science Week is a festival arranged by volunteering students from Linjeforeningen Delta, the student association for mathematics and physics at NTNU (Norwegian University of Science and Technology).
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

en_USEnglish