Talks by businesses

2024 – Forsvarets forskningsinstitutt

2024 – SINTEF

2023 – Aneo

2023 – SINTEF

2022 – NORSAR

2022 – Simula 

2021 - SINTEF (Tuesday 12:15)

Optimal hydropower - science as home office + SINTEF, norwegian science infrastructure, innovation and technology

In this presentation two scientists from SINTEF will talk about their research. Then we will hear more about optimal hydropower and how SINTEF apply the most advances Norwegian science infrastructures to create innovation, and new technology for Norwegian industry.

2021 - Bearing Point (Wednesday 12:15)

Datadriven maintenance on rails - from sensordata to algorithms

In this talk BearingPoints Data & Analytics team together with Bane NOR, will share their journey of the collection of large amounts of sensor data to the railway, physics and algorithms in order to improve and effectivize maintenance of the railway infrastructure.

2021 - Norsk romsenter (Thursday 12:15)

Norway in space

Did you know that the NASA-vehicle Perserverance which newly landed on Mars have norwegian technology installed? In this talk we will look at Norways role in space exploration.

2021 - IBM (Friday 12:15)

The development of Quantum Computing from prinicipals to applied technology

This presentation will include a short summary of important discoveries that form the foundation of Quantum Computing. Then we give a brief historical light on the development up to the prototype level we are at now. Half of the lecture will focus on the potential of the technology and how we see the development further. Which disciplines must be included and which research models do we at IBM work with (both with academia, partners and industry players) to develop Quantum Computing further in order to give the market advantages and breakthroughs.

2020 – SINTEF (Onsdag 12:15-14:00)

The Physics and Mathematics of Carbon Capture and Storage

Hvordan kan man fange CO2 fra kraftverk og fabrikker, for å så lagre det under bakken eller i havgrunnen?
Hvorfor kan nettopp dette være nøkkelen til å nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalen?
Selv om dette høres fantastisk ut og er en god plan for fremtiden, kreves det penger og mye energi for å bruke karbonfangst og -lagring.

2020 – Exabel (Torsdag 12:15-14:00)

Applied mathematics in the world of finance

Exabel jobber med kunstig intelligens i finanssektoren. De jobber med å lage modeller, teste hypoteser for å finne bedre måter å investere midler. De startet i Oslo i 2016 og har nå kontorer i London også. Med samarbeidspartnere som DNB og Folketrygdfondet er de blitt en seriøs aktør.
I all tid har det vært et fokus på å forutse trender og finne ut hvordan en kan lage en sterk finansprofil. Nå gjøres den vanskelige og tidkrevende delen enklere, ved å bringe AI inn i prosessen. Modelleringen gjøres ved maskinlæring istedenfor flere store team som analyser all data manuelt.
I foredraget til Exabel vil de snakke om hvordan man kan bruke anvendt matematikk i finans til å predikere markedet.

2020 – IBM (Fredag 12:15-14:00)

The development of Quantum Computing from prinicipals to applied technology

Datamaskiner brukes til alt. Dagens klassiske datamaskiner kan gjøre mye, men det finnes problemer som er så komplekse at det ikke finnes kraftige eller raske nok datamaskiner på jorden til å løse de! Hva kan vi gjøre da?

Det er her quantum computing kommer inn. Ved å bruke kvantemekaniske fenomener som superposisjon og kvantesammenfiltring blir kvantedatamaskiners oppbygging helt forskjellig fra klassiske datamaskiner, og flere millioner ganger raskere! Men hvordan får man dette til? Og hva kan det brukes til?

Svaret på dette får du på IBM sitt foredrag!

2019 – Norsar (Torsdag 10:15 – 11:00)

Vi lytter til jorden for et sikrere samfunn

Seismikk er kanskje ikke det du går rundt og tenker på til daglig, men Norsar kommer til Realfagsdagene 2019 for å fortelle om det viktige arbeidet de gjør med seismografene sine og ikke minst hvorfor dette er så viktig.

2019 – Spacemaker AI (Torsdag 14:15-15:00)

Mathematical models in the design of sustainable cities

Hvis du noen gang har tenkt over hvor mye bedre byer hadde vært om man hadde planlagt byggingen i de bedre, ja, da er dette foredraget for deg. Kanskje har du til og med funnet din nye drømmejobb. Spacemaker AI bruker maskinlæring for å modellere byers utvikling. Kom på foredraget deres for å høre mer om hva en jobb hos Spacemaker innebærer.

2019 – McKinsey (Torsdag 17:15 – 1800)

Hvordan vil kunstig intelligens påvirke fremtidens arbeidsliv?

Arbeidsmarkedet står foran en teknologisk revolusjon, i en verden preget av mer usikkerhet, raskere endring og økt kompleksitet. I sitt foredrag vil McKinsey snakke om hvorvidt roboter vil være et substitutt eller et komplement for dagens jobber, hva slags implikasjoner har dette for Norge, og hvordan skal vi møte endringene som kommer.

2019 – Norsk Regnesentral (Fredag 14:15 – 15:00)

Hvordan bruke statistisk modellering til å forutsi hvilke bedrifter som går konkurs

Er det noen fellestrekk ved bedrifter som går konkurs? Kan vi forutsi hvilke bedrifter som vil gå konkurs og hvilke som vil bestå? Og hva kan vi isåfall gjøre med den informasjonen? Norsk Regnesentral forteller oss hvordan de går frem for å finne ut av dette, og kanskje finner vi samtidig ut hvorfor statistikk og statistisk modellering er så utrolig spennende!

Trondheim Science Week is a festival arranged by volunteering students from Linjeforeningen Delta, the student association for mathematics and physics at NTNU (Norwegian University of Science and Technology).
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

en_USEnglish