2023

Nima Shahinian

Matte er astronautens aller beste venn

fredag 10.mars kl 14:00 Vis mer

Hvordan føles det egentlig å trene på vektløshet i romdrakt?» Eller det å lære å lage mat eller gå på do i rommet? eller lære å fly rakett? I dette visuelle foredraget forteller Nima om hvordan han trener til sin romreise, hvordan han forbereder seg mentalt og fysisk, og ikke minst hvor ubeskrivelig fascinerende, og nesten utrolig vitenskap, matte og fysikk som ligger bak hver eneste minste ting en astronaut foretar seg

Are Rachløw

101 utrolige fakta om CERN som du sikkert ikke visste

fredag 10.mars kl 10:00 Vis mer

Michael Penn

Will I ever use this? Why we study pure mathematics.

torsdag 9.mars kl 14:00 Vis mer

Many mathematicians are generally interested in problems that they deem to be aesthetically pleasing, seemingly without any worry as to if these problems will ever have any “real-world” application. This talk will explore the types of problems that have interested mathematicians throughout history. Some of these problems have led to very important applications and some have yet to be applied. Interestingly, certain mathematical results were discovered hundreds of years before their utilization in the “real-world”.

Vitensenteret

Vitenshow

torsdag 9.mars kl 13:00 Vis mer

Nikolai jobber på vitensenteret på Trondheim og har som jobb å dra rundt og holde vitenshow. Nå kommer han til oss. Under vitenshowet ser vi veldig mange visuelle eksperimenter som virkelig kan skape interesse for vitenskap. Vi vil også lære fysikken, kjemien og matematikken bak disse kule fenomenene. Og dersom dette gir mersmak så er det bare å stikke innom Vitensenteret i helgen hvor det holdes hver lørdag og søndag. Gled dere

Elise Wright Knutsen

From Delta to NASA and beyond

onsdag 8.mars 14:00 Vis mer

How to make lofty ambitions everyday reality?
In 2013 I started my academic education at NTNU as a member of Linjeforeningen Delta. I had a vague idea that stars were cool, and so a bachelor degree in physics seemed relevant. Many twists and turns later I am now co-investigator of three instruments on three different space missions at Mars. This presentation will focus on Mars atmospheric research and my personal journey from student to planetary scientist.

Årets foreleser: Sigrid Grepstad

Hva er additiv kombinatorikk?

ONSDAG 8.MARS 12:00 Vis mer

Additiv kombinatorikk handler grovt sett om å beskrive og kvantifisere additiv struktur i ulike mengder. Dette har vært et svært aktivt forskningsområde i senere år, og min egen fascinasjon for temaet skyldes den enkle formuleringen av spørsmål og formodninger i feltet, kombinert med samspillet mellom ulike matematiske disipliner som inngår i å løse disse. Jeg vil ikke gi noe fullverdig svar på tittelspørsmålet, kun forsøke å kaste lys over hva vi mener med at en mengde har additiv struktur. Spesielt vil vi se på sum-produkt-formodningen, og hvor denne står i dag.

2022

Norsk Regnesentral

Fredag 11. Mars 12:00 Vis mer

De siste årene har vi opplevd en revolusjon innen bildegjenkjenning, mye takket være nye dype læringsalgoritmer. Konvolusjonsnettverk blir nå hyppig tatt i bruk på nye typer bildedata utover vanlige RGB-bilder, for eksempel medisinske røntgenbilder eller marine akustikkdata. Etter en kort innføring i hvordan konvolusjonsnettverk fungerer presenteres et eksempel på hvordan slike algoritmer trent på akustiske data fra ekkolodd kan gi forbedret bestandsestimering av fisk, og være et steg på veien mot mer bærekraftige fiskebestander.

Årets foreleser: Jacob Linder

Superconductors turn up the heat

Tirsdag 8. Mars 14:45 Vis mer

Superconducting materials are a macroscopic manifestation of quantum physics. Widely used in different areas of technology, their main drawback is the requirement of a very low temperature. However, recent experimental advances have shown that it is possible to substantially increase the temperature at which a material becomes superconducting. This ignites the hope that one day room-temperature superconductivity could be available, a discovery that would revolutionize technology. In this talk, I present some of the fascinating physics associated with superconductors, ranging from hungry photons to ghostlike electrons, and close by presenting recent advances toward the dream of room-temperature superconductivity.

Jo Røislien

Kunsten å redde liv med ligninger

Torsdag 10. Mars 10:30 Vis mer

Med utgangspunkt i et rettvinklet trekant tar foredraget tilhørerne med på en reise gjennom popmusikk, oljeutvinning, bilsport, hjerneblødning, rus, animasjonsfilm, gåing og drivhuseffekten. Foredraget viser hvordan matematikk dukker opp på de mest overraskende steder, og hvordan den samme matematikken ofte kan brukes for å løse tilsynelatende helt urelaterte problemer. Der mange fag er mest opptatt av å finne forskjeller, ser matematikken likheter på tvers av fagområder og anvendelser.

Based on a right-angled triangle, the lecture takes the audience on a journey through pop music, oil extraction, motorsport, cerebral haemorrhage, intoxication, animated film, walking and the greenhouse effect. The lecture shows how mathematics appears in the most surprising places, and how the same mathematics can often be used to solve seemingly completely unrelated problems. Where many subjects are most concerned with finding differences, mathematics sees similarities across subject areas and applications.

NORSAR

TBA

Torsdag 10. Mars 12:00 Vis mer

Michael Garret

Searching for Extraterrestrial Intelligence in the Universe – current status and future development

Torsdag 10. Mars 14:15 Vis mer

I will review the current field of SETI (the Search for Extraterrestrial Intelligence), also with a focus on work we have been doing in Manchester supported via the Breakthrough Listen Initiative. In particular, we are looking for evidence of energy intensive civilisations via anomalies in astronomical data i.e. looking for features in astronomical data that do not have a natural astrophysical explanation. So far no evidence for such civilisations has been found but the search continues, and every year the instruments and analysis tools become better and more sophisticated – if there are anomalies out there, we are making great strides towards their detection. I will look at what the future holds, especially in the context of the large survey telescopes now under construction, including the Square Kilometre Array (SKA).

Tom Lindstrøm

Om infinitesimalenes omskiftelige liv og skjebne

Tirsdag 8. Mars 12:15 Vis mer

Abstrakt: Finnes det uendelig små og uendelig store tall? Og hva kan de i så fall brukes til? I integral- og differensialregningens barndom var det uendelig store og små størrelser overalt: Kurver var satt sammen av uendelig mange, uendelig små linjestykker, potensrekker var polynomer av uendelig høy grad, deriverte var brøker mellom uendelig små tall osv. Det var imidlertid vanskelig å forklare hva disse uendelig store og uendelig små tallene var, og enda vanskeligere å avklare hvilke regneregler som gjaldt og ikke gjaldt. Etter hvert som grensebegrepet ble formalisert, forvant de uendelig små og store størrelsene fra alle anstendige matematikkbøker, men levde videre i ingeniør- og fysikktekster. Og man skal faktisk ikke se bort fra at de noen av dem overlevde i all hemmelighet på et og annet matematikerkontor der de bare fikk lov til å komme frem når døren var låst. (Nytt avsnitt) Rundt 1960 ble infinitesimalene vekket til live igjen av Abraham Robinson som viste hvordan de kunne konstrueres på en logisk uangripelig måte. Siden den gang har de vært brukt i mange grener av matematisk forskning, men de lærde strides fortsatt om hvor nyttige de egentlig er. I de senere år er de kommet mer i vinden igjen på grunn av interesse fra ledende forskere som Terence Tao.
Mer om Tom Lindstrøm: Det er Tom Lindstrøm! Tom Lindstrøm er Professor i matematikk ved UiO og har skrevet flere lærebøker i matematikk.

Simula

Onsdag 9. Mars 12:00 Vis mer

Marte Julie Sætra, postdoktor,
Tittel: Min virtuelle verden
«Hva foregår inne i oss når vi tenker? I dette foredraget får du høre hvordan Marte Julie bruker fysikkens lover til å utforske hjernen.”

Marie Roald, ph.d.-kandidat
Tittel: Hjerneforskningens matematiske verktøy
«Hva har hjernesignaler og Netflix-likes til felles? Og hvordan hente underliggende mønstre fra tabeller med data? Svarene får du i dette foredraget om tall, faktorisering og hjerneforskning.»

Yauhen Yakimenka, postdoktor
Tittel: Kan du gjenta, takk?
“Hvis du isker CD- eller DVD disker, vil du kanskje ha opplevd en situasjon når en gammel disk har synlige riper på overflaten, men fremdeles spiller sanger/filmer helt greit. Du må faktisk ripe den ganske mye før det egentlig er problemer med å lese disken. Men hvordan fungerer dette? Og vet du hva sammenhengen mellom det og en folksom bar på en fredag? Kom og hør om feilkorrigering.”

Jamie Hyneman

Optimizing Virtual Presence: How Far Can We Take It?

Onsdag 3. Mars 16:15 Vis mer

For tiden har vi minst to unike hindringer for personlig kommunikasjon: en pandemi og global oppvarming. Nærhet til andre risikerer sykdomsoverføring, og å reise betydelige avstander innebærer utslipp av drivhusgasser. Den nåværende pandemien har tvunget mange av oss til å bli godt kjent med å kommunisere via videokameraer over internett, og bli godt klar over både fordeler og ulemper. Til tross for Star Trek holodekk og transportere, er det usannsynlig det teknologi vil noen gang være i stand til å fullstendig replikere en normal ansikt til ansikt-personlig interaksjon med en virtuell. Så spørsmålet her er hvor nærme vi kan komme det, og er det funksjoner vi kan bygge inn i virtuelle interaksjoner som mens de ikke er det samme som en ekte, kan de potensielt være overlegne? For tiden flørter teknologien med en rekke av disse, fra ulike telefonkonferansepakker som Zoom, programvarer som GitHub og Grabcad, VR-headset, avatarroboter som i utgangspunktet er dukker kontrollert over internett, men hva annet er det? Hva har vi gått glipp av? Jamie Hyneman vil diskutere emnet, demonstrere hva han har gjort med det og åpne for diskusjon.
Mer om Jamie Hyneman: Jamie Hyneman er ikke bare kjent fra MythBusters. Utover MythBusters har Jamie Hyneman en mangfoldig bakgrunn som inkluderer å ha startet spesialeffektselskapet M5 Industries, en æresdoktorgrad fra universitetet i Villanova og en grad i lingvistikk. Han bygget også roboten Blendo, som ble funnet for farlig til å være med på Robot Wars. Siden høsten 2021 har han jobbet som professor ved LUT University i Finland.

Abstract: At present we have at least two unique obstacles to in person communication: a pandemic and global warming.
Close proximity to others risks disease transmission, and traveling significant distances involves emitting greenhouse gases.
The current pandemic has forced many of us to become very familiar with communicating via video cameras over the internet, and to become
acutely aware of both its advantages and disadvantages. Star Trek holodecks and Transporters notwithstanding, it is unlikely that
technology will ever be able to completely replicate a normal face to face in person interaction with a virtual one.
So the question here is how close we can get to it, and are there features we can build into virtual interactions that
while they are not the same as a real one, can potentially be superior? Currently technology is flirting with
a variety of these, from various conference call packages like Zoom, software like GitHub and Grabcad, VR headsets,
avatar robots that are basically puppets controlled over the internet, but what else is there? What have we missed?
Jamie Hyneman will discuss the topic, demonstrate what he’s done with it and open the floor to discussion.
More about Jamie Hyneman: Jamie Hyneman is not only known from Mythbusters. In addition to Mythbusters, does Jamie Hyneman have a diverse background which includes having started the special effects company M5 Industries, a honorary doctorate from the University of Villanova, and a degree in linguistics. He has also built the robot Blendo, which was found too dangerous to take part in Robot Wars. Since 2021 he has worked as a professor at the LUT university in Finland.

Simon Clark

Why you should care about the startosphere

Onsdag 9. Mars 10:30 Vis mer

Stratosfæren er en fascinerende plass; et lokk for vår turbulente atmosfære, et rike av komplisert dynamikk som trosser våre hverdagserfaringer, og hjem til de mest voldsomme hendelsene i hele atmosfæren. Av og til rekker stratosfæriske fenomener helt ned til overflaten av jorda og endrer været vi opplever fullstendig. Det er en mulighet den spiller en stor nøkkelrolle i det farligste eksperimentet menneskeheten noensinne vil forsøke. Kort fortalt; du burde virkelig være nysgjerrig på hva som skjer der oppe.

The stratosphere is a fascinating place; a lid on the turbulent lower atmosphere, a realm of alien dynamics that defy our everyday experiences, and home to the most violent events in the entire atmosphere. Every now and again the stratosphere reaches down and completely changes the weather we experience on the surface. It may well play a key role in the single most dangerous experiment humanity ever attempts. So, in short, you really should understand a bit more about what’s going on up there.

Melissa Trainer

The Dragonfly Mission to Titan: Flights of Exploration of an Exotic Ocean World

Fredag 11. Mars 14:15 Vis mer

Titan is the only moon in our solar system with a dense atmosphere, which supports an Earth-like hydrological cycle of methane clouds, rain, lakes, and seas. Complex organic surface materials may preserve, in a deep freeze, the types of organic chemicals that would have been present on Earth before life developed. Titan’s icy crust floats atop an interior liquid water ocean. The Dragonfly mission to Titan will characterize its habitability and determine how far prebiotic chemistry has progressed in environments known to provide the necessary ingredients for life. The mission comprises a single rotorcraft lander with a sophisticated scientific payload, designed to take advantage of Titan’s environment, and achieve wide-ranging exploration by flying to sites in different geologic settings. Launching in 2027 and reaching Titan in the mid-2030s, Dragonfly will journey farther than any robotic lander has ever traveled. The rotorcraft will travel from its initial landing site to cover areas several dozen kilometers away during the planned ~3-year mission.

Ole Martin Løvvik

𝑨𝒃𝒆𝒍𝒔 𝒕å𝒓𝒏: Artig underholdning eller nyttig kunnskap?

Fredag 11. Mars 10:30 Vis mer

Hvorfor er glass gjennomsiktig? Finnes det magnetiske monopoler? Hvor mange materialvitere trengs for å lage en brødrister? Dette er noen lytterspørsmål Ole Martin Løvvik har besvart som en del av ekspertpanelet i Abels tårn, som sendes på NRK P2 hver fredag kl. 10. (Men de fleste hører det kanskje som podkast…) Abels tårn skal være det motsatte av et elfenbenstårn; hit kommer forskere for å snakke med publikum om alt fra hverdagslige finurligheter til dype, filosofiske spørsmål. Men blir det bare lett underholdning, eller kan dette gi nyttig innsikt til befolkningen? Her blir det noen tanker om det, men også anekdoter og eksempler fra mer enn 50 sendinger gjennom 10 år. Og hvis du har et spørsmål du gjerne skulle hatt et svar på (eller kanskje en diskusjon om): Send det til olem@uio.no, så kan det hende at du får det besvart på direkten.

2021

Ed Copeland

"The state of our universe"

Tuesday 9th of March 10:30 Vis mer

We will review what we know about the make up and evolution of our Universe. How old is it, how big is it, what’s it got in it? What is determining its evolution, where is it likely to end up? How did it start? Why is there so much we don’t understand about it ? It hope it will be friendly, fun and fascinating as we go on an adventure together looking at all the length scales and timescales that we think have played a major role in the Universe’s life story so far.

SINTEF

"Optimal hydropower - science as home office + SINTEF, norwegian science infrastructure, innovation and technology"

Tuesday 9th of March 12:15 Vis mer

In this presentation two scientists from SINTEF will talk about their research. Then we will hear more about optimal hydropower and how SINTEF apply the most advances Norwegian science infrastructures to create innovation, and new technology for Norwegian industry.

Lecturer of the year - Kristian Seip

"Riemann-hypothesis - what is it really about?"

Tuesday 9th of March 14:15 Vis mer

We will travel through history, from Euler to our times mathematics, and we will discuss question of the type: Is there a reason to believe that the biggest unsolved mystery in mathematics, the Riemann-hypothesis is true, and is it believable that any of us will ever experience the solution to the problem?

Roger Antonsen

"From mathematical visualization to algorithmic art"

Wednesday 10th of March 10:30 Vis mer

In this playfull, colorfull and exciting presentation you will hear about how abstract mathematical objects may be visualized, concretized and what algorithmic art is. Roger will tell you about his last experiments with 3D-printing of card-shuffling, lasercutting of celtic knots, mirror mazes, circlepackaging and creative programming. Come and listen to how mathematics can be experiences in new and challenging ways!

Bearing Point

"Datadriven maintenance on rails - from sensordata to algorithms"

Wednsday 10th of March 12:15 Vis mer
In this talk BearingPoints Data & Analytics team together with Bane NOR, will share their journey of the collection of large amounts of sensor data to the railway, physics and algorithms in order to improve and effectivize maintenance of the railway infrastructure.

Sara Faggi – NASA

"Comets: A four billion year travel in the past, hunting the origin of life"

Wednsday 10th of March 14:15 Vis mer

The importance of studying water and organic molecules is related to their biological relevance.

The origin of water oceans and pre-biotic organic molecules on Earth, and the origin of an ancient ocean on Mars, is unsolved.

Even today the bulk Earth is cosmically dry (poor in hydrogen, relative to the protoplanetary disk). About 60 Ma after Earth-accretion, the moon-forming impact probably removed any water that may have outgassed after core formation, leaving the Hadean Earth water-poor at its surface.

How did terrestrial planets acquire their water? Bombardments of Earth and Mars by icy and rocky planetesimals (represented today by comet nuclei and asteroids) were common from their formation through the Late Heavy Bombardment. Because water is the most abundant native ice in cometary nuclei, with the aggregate of organic ices comprising a close seconds, we want to understand the role primitive bodies played in delivering water and pre-biotic organics to the young inner planets.

Steinar Stapnes – CERN

"CERN - small particles and big instruments"

Thursday 11th of March 10:30 Vis mer

The structure of matter, fundamental forces and the evolution of our universe are primarily studied in accelerators and with a wide range of astroparticle and astronomical observations. All of these studies are organised as large international projects bringing together the best universities, laboratories and technologies world-wide to build very advanced, and usually large, instruments to perform the necessary measurements. 

In spite of enormous progress over the last 50 years dark matter and energy, dominating our universe, are still unknowns, and quantum physics and general relativity are still at odds with each other.

The focus will be on studies made within experimental particle physics in projects at CERN and in similar accelerator laboratories in the US, China and Japan.  

This lecture shows how such studies are made, explores the close links between new technology and progress in fundamental physics, and gives examples of some of the projects underway or planned. 

The role of the Norwegian researchers in this field will be mentioned, and how students at Norwegian universities can participate and spend time for example at CERN during their studies. 

Norsk Romsenter

"Norway in Space"

Thursday 11th of March 12:15 Vis mer

Did you know that the NASA-vehicle Perserverance which newly landed on Mars have norwegian technology installed? In this talk we will look at Norways role in space exploration.

Jane Luu

"The Edge of Our Planetary System"

Thursday 11th of March 10:30 Vis mer

Your parents and grandparents were most likely taught that our planetary system ended at Pluto, but our discovery of Kuiper Belt in 1992 changed all that. The Kuiper Belt is a large population of icy bodies left over from the formation of the planets — the unused material, so to speak. The discovery changed how we viewed our solar system, how we viewed other solar systems, and even clarified the nature of Pluto. This talk will describe the discovery process. I would like the talk to be interactive, so I will ask participants how they themselves would solve various problems if they were looking for the edge of the planetary system.

Tom Crawford

"Equations Stripped - Navier-Stokes"

Friday 12th of March 10:30 Vis mer

The Navier-Stokes equations model the flow of every fluid on Earth, but yet we know very little about them. So little in fact, there is currently a $1 million prize for anyone that can help to improve our understanding of how these fascinating equations work. In this talk, Dr Tom Crawford will strip back the Navier-Stokes equations (and himself) layer-by-layer as he explains them in a way that everyone can understand… Based on Tom’s hit YouTube series ‘Equations Stripped’ and his Numberphile trilogy on Fluid Dynamics.

IBM

"The development of Quantum Computing from prinicipals to applied technology"

Friday 12th of March 10:30 Vis mer

Hans Munthe-Kaas

"Symmetry"

Friday 12th of March 10:30 Vis mer

Symmetry is a concept that is deeply ingrained in art, nature and mathematics. In our daily lives we use the word "symmetry" to describe a feeling of harmony, beautiful proportions and balance. I mathematics "symmetry" is more precisely described as an invariance of an object under a transformation. For example, a face is pretty symmetric since it looks much the same when mirrored. A football put together by pentagons and hexagons has a 60 degree rotational symmetry, and a 120 symmetry if we also allow for mirroring. The mathematical language of describing symmetry is called Group theory. This is a subject where Norwegian mathematicians excelled. Niels Henrik Abel, Sophus Lie, Ludwig Sylow and Ernst Selmer have become the namesakes of central themes within Group theory.

2020

Asle Sudbø

"Quantum Mechanics, and how it impacts the climate and environmentally friendly technologies”

Torsdag 12. mars kl. 10:30 Vis mer

I 2020 kommer Asle Sudbø til Realfagsdagene hvor han skal snakke om kvantemekikk og hvordan man kan bruke det til I 1994 ble han Norges yngste professor, bare 32 år gammel, og nå i slutten av 2019 ble han nominert som APS (American Physical Society) Fellow «for banebrytende bidrag til teorien for vortex-materie i sterkt fluktuerende superledere, supervæsker og multikomponent kondensater».

Bedriftsforedrag med SINTEF

"The physics and mathematics of carbon capture and storage

Onsdag 11. mars kl. 12:15 Vis mer

Hvordan kan man fange CO2 fra kraftverk og fabrikker, for å så lagre det under bakken eller i havgrunnen?
Hvorfor kan nettopp dette være nøkkelen til å nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalen?
Selv om dette høres fantastisk ut og er en god plan for fremtiden, kreves det penger og mye energi for å bruke karbonfangst og -lagring.
Så hvordan fungerer i det hele tatt dette, og hvordan kan det gjøres mer effektivt? Det får du (og vi) svar på i foredraget til Sintef: «The Physics and Mathematics of Carbon Capture and Storage»!

Forsker-Frederics Vitenshow

"Vitenshow"

Torsdag 12. mars kl. 10:30 Vis mer

Forsker-Frederic kommer fra Vitensenteret i Trondheim med et magisk show! Han har hatt mange show tidligere, blandt annet på Starmus-festivalen.

Som student er man gjerne godt kjent med all verdens realfaglige fenomener, men vet vi egentlig hvor gøy det kan være? Med showet til Forsker-Frederic skal vi nettopp få se hvor artig og kult realfag er i praksis!

Bedriftsforedrag med Exabel inkl. lunsj

"Applied mathematics in the world of finance"

Torsdag 12. mars kl. 12:15 Vis mer

Exabel jobber med kunstig intelligens i finanssektoren. De jobber med å lage modeller, teste hypoteser for å finne bedre måter å investere midler. De startet i Oslo i 2016 og har nå kontorer i London også. Med samarbeidspartnere som DNB og Folketrygdfondet er de blitt en seriøs aktør.
I all tid har det vært et fokus på å forutse trender og finne ut hvordan en kan lage en sterk finansprofil. Nå gjøres den vanskelige og tidkrevende delen enklere, ved å bringe AI inn i prosessen. Modelleringen gjøres ved maskinlæring istedenfor flere store team som analyser all data manuelt.
I foredraget til Exabel vil de snakke om hvordan man kan bruke anvendt matematikk i finans til å predikere markedet.

Melissa Trainer fra NASA

"Journey to Titan"

Torsdag 12. mars kl. 14:15 Vis mer

Melissa Trainer er fra NASA og i dette foredraget skal hun snakke Saturns største måne; Titan.

Roger Antonsen

"Fra matematiske visualiseringer til algoritmisk kunst"

Fredag 13. mars kl. 10:30 Vis mer

Han er logiker, matematiker, informatiker, foredragsholder, forfatter og vitenskapsformidler. Han jobber som førsteamanuensis på UiO, der han underviser i logiske metoder.

Bedriftsforedrag med IBM

"Utviklingen av "quantum computing" - fra prinsipp til anvendelig teknologi"

Fredag 13. mars kl. 12:15 Vis mer

Datamaskiner brukes til alt. Dagens klassiske datamaskiner kan gjøre mye, men det finnes problemer som er så komplekse at det ikke finnes kraftige eller raske nok datamaskiner på jorden til å løse de! Hva kan vi gjøre da?

Det er her quantum computing kommer inn. Ved å bruke kvantemekaniske fenomener som superposisjon og kvantesammenfiltring blir kvantedatamaskiners oppbygging helt forskjellig fra klassiske datamaskiner, og flere millioner ganger raskere! Men hvordan får man dette til? Og hva kan det brukes til?

Svaret på dette får du på IBM sitt foredrag!

Tom Crawford

"Equation stripped: Navier-Stokes"

Fredag 13. mars kl. 14:15 Vis mer

I dette foredraget skal Tom Crawford strippe ned Navier-Stokes-ligningene (og seg selv!)

2019

Bedriftsforedrag med Norsar

"Vi lytter til jorden for et sikrere samfunn"

Torsdag 14. mars kl 10:15 Vis mer

Seismikk er kanskje ikke det du går rundt og tenker på til daglig, men Norsar kommer til Realfagsdagene 2019 for å fortelle om det viktige arbeidet de gjør med seismografene sine og ikke minst hvorfor dette er så viktig.

Ravi Kopparapu fra NASA

"Habitable Planets in Our Galaxy"

Torsdag 14. mars kl 11:15 Vis mer

Finnes det liv på andre planeter? Og hvor mange planeter finnes det egentlig i galaksen vår der det er mulighet for liv? Vi har invitert en av de som vet aller mest om dette til Realfagsdagene 2019, så kanskje får du svar på disse spørsmålene 14. mars.

Bedriftsforedrag med Spacemaker AI

"Mathematical models in the design of sustainable cities"

Torsdag 14. mars kl 14:15 Vis mer

Hvis du noen gang har tenkt over hvor mye bedre byer hadde vært om man hadde planlagt byggingen i de bedre, ja, da er dette foredraget for deg. Kanskje har du til og med funnet din nye drømmejobb. Spacemaker AI bruker maskinlæring for å modellere byers utvikling. Kom på foredraget deres for å høre mer om hva en jobb hos Spacemaker innebærer.

Grant Sanderson

"On visuals-first math education"

Torsdag 14. mars kl 15:15 Vis mer

Grant Sanderson, kjent for Youtubekanalen sin ved navn «3Blue1Brown», kommer til Realfagsdagene i mars. Dersom du ikke har sett noen 3Blue1Brown-videoer før anbefaler vi sterkt at du tar en tur inn på http://3b1b.co/recommended.

Bedriftsforedrag med McKinsey & Company

"Hvordan vil kunstig intelligens påvirke fremtidens arbeidsliv?"

Torsdag 14. mars kl 17:15 Vis mer

Arbeidsmarkedet står foran en teknologisk revolusjon, i en verden preget av mer usikkerhet, raskere endring og økt kompleksitet. I sitt foredrag vil McKinsey snakke om hvorvidt roboter vil være et substitutt eller et komplement for dagens jobber, hva slags implikasjoner har dette for Norge, og hvordan skal vi møte endringene som kommer.

Bedriftsforedrag med Sintef

"Forskning på aluminium - atom for atom"

Fredag 15. mars kl 10:15 Vis mer

Sintef er kjente for å drive med mye spennende forskning, og kommer til Realfagsdagene 2019 for å fortelle om noe av det. Aluminium er et av de mest anvendelige metallene vi har, og nå har du sjansen til å lære enda litt mer om dette spennende metallet.

Donna Nelson

"The science behind Breaking Bad"

Fredag 15. mars kl 11:15 Vis mer

Professor i kjemi og tidligere vitenskapelig rådgiver for Breaking Bad kommer til Realfagsdagene 15. mars og forteller om vitenskapen bak suksesserien. For hva gjør egentlig en vitenskapelig rådgiver? Det er det gode muligheter for å få svar på fra Donna Nelson selv.

Bedriftsforedrag med Norsk Regnesentral

"Hvordan bruke statistisk modellering til å forutsi hvilke bedrifter som går konkurs"

Fredag 15. mars kl 14:15 Vis mer

Er det noen fellestrekk ved bedrifter som går konkurs? Kan vi forutsi hvilke bedrifter som vil gå konkurs og hvilke som vil bestå? Og hva kan vi isåfall gjøre med den informasjonen? Norsk Regnesentral forteller oss hvordan de går frem for å finne ut av dette, og kanskje finner vi samtidig ut hvorfor statistikk og statistisk modellering er så utrolig spennende!

James Grime

"Alan Turing and the enigma machine"

Fredag 15. mars kl 15:15 Vis mer

James Grime, kjent fra YouTubekanalen Numberphile, kommer til Realfagsdagene 2019 og holder foredrag om Alan Turing og enigmamaskinen.

Japansk Gameshow

"Enjoy the fun!"

Fredag 15. mars kl 18:15 Vis mer

Vent og se hva som skjer, det blir gøy er alt vi kan si!

2018

Science and Society

A debate on academia and its challenges

Fredag 2. mars kl 16:00 Vis mer

Vi avslutter fredagen med et spennende diskusjonsevent!
Ønsker du å få innblikk i både stipendiat og professorlivet? Ønsker du å vite hva professorer og stipendiater tenker om problemer innad i akademia? Da er dette noe du MÅ få med deg! Vegar Ottesen, Lars Johan Materstvedt, Annie Vera Hunnestad og Elisabeth Egholm Jacobsen kommer for å diskutere deres syn på forskning, filosofi, livet generelt som stipendiat/professor og problemer i akademia.
Ordstyrer er Vegard Hagen!

Mat blir servert gratis, og det blir ølservering på arrangementet!

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 16:00 – 18:00

Julian Barbour

The Janus Point: A new theory of time's arrows and the big bang

Fredag 2. mars kl 14:00 Vis mer

Realfagsdagene er tilbake! Vi er heldige som i år kan presentere Julian Barbour!

Julian tok doktorgrad i den generelle relativitetsteoriens fundament i 1968 og har forskningsinteresser i kvantegravitasjon og vitenskapshistorie.
I 1999 ga han ut boka «the End of Time» der han argumenterer for at tid er en illusjon og at mange av problemene i fysikken oppstår fordi man antar at tid eksisterer.
Gled dere til et spennende teoretisk foredrag!

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 14:00 – 15:45

Jennifer Stern – NASA

Five and a Half Years on Mars

Fredag 2. mars kl 12:15 Vis mer

Realfagsdagene er tilbake!
Vi har i år med oss Jennifer Stern fra selveste NASA. Stern har spesialisert seg i forskning på kjemien i atmosfæren og bakken til Mars, samt utvikling av instrumenter for geokjemiske målinger på planetoverflater. Hun har jobbet på et av de 10 instrumentene til Curiosity og driver det Stabile Isotop fasilitetet på det Planetære Miljø Laboratoriet (PEL).
Gled dere til et spennende foredrag innenfor ledende Marsforskning!

Sted: R7, Realfagsbygget NTNU
Tid: 12:15 – 13:45

Foredrag med Norges Geologiske Undersøkelse

Et steinglad samfunn

Torsdag 1. mars kl 11:15 Vis mer

Andre bedrift ute i årets realfagsdager er Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)!

Hvor mye stein har du brukt i år? Sannsynligvis mye mer enn du tror. Dagens høyteknologiske samfunn forbruker mer stein enn noen gang, ikke bare til veibygging og som kjøkkenplater, men også i mobiltelefoner, maling og vindmøller, for å nevne noen. Hvor mye stein bruker vi egentlig? Hvor kommer den fra? Og hvorfor bør vi ha gruver i Norge? Dette er spørsmål som vi skal undersøke i dette foredraget

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 11:15 – 12:00

Kristian Gjøsteen

Kryptografi i hverdagen

Fredag 2. mars kl 10:15 Vis mer

Kristian Gjøsteen er professor på NTNU under institutt for matematisk fag og tilhører algebragruppen. Han har tidligere jobbet med sikkerhet for Regjeringens stemmegivningssystem på internett, i tillegg til sikkerhet for BankID.
Gled dere til et spennende foredrag der Gjøsteen skal snakke om hvordan kryptografi blir brukt i hverdagen!

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 10:15 – 11:45

Foredrag med Nevion

Hvordan styre noen av verdens største og mest komplekse nettverk

Torsdag 1. mars kl 15:30 Vis mer

Siste bedrift på torsdag er Nevion! De har i over 20 år gitt prisbelønte, oppdragskritiske, real-time media transport og behandlingsløsninger til kringkastingstjenester, telekomleverandører, myndigheter og andre industrier. De har kunder som BBC, HBO, Telenor og NASA!
Vi gleder oss til et spennende foredrag, og det bør du også!

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 15:30 – 16:15

Foredrag med RISE

Forskning på brann

Torsdag 1. mars kl 14:30 Vis mer

RISE Fire Research er engasjert i forskning, utvikling og utredninger innenfor et bredt spekter av brannfaglige problemstillinger, og utfører oppdrag for både offentlige og private oppdragsgivere. De er en sammenslåing av Swedish ICT, Innventia og fjorårets foredragsholdere SP Rire Research.
Gled dere til et spennende foredrag uten tvil på samme høyde som fjorårets!

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 14:30 – 15:15

Tom Lindstrøm

Matematikk og virkeligheten - om å beregne det som ikke kan måles

Torsdag 1. mars kl 12:15 Vis mer

Realfagsdagene er tilbake! VI er stolte av å presentere den første foredragsholderen under Realfagsdagene 2018: Tom Lindstrøm!

Tom Lindstrøm er professor og foreleser i matematikk på UiO. Han er forfatteren av bøkene Kalkulus og Flervariabel analyse med lineær algebra, som studenter bruker i fagene Grunnkurs i analyse 1, Grunnkurs i analyse 2 og Flerdimensjonal analyse. Vi gleder oss til et spennende matematikkfylt foredrag!

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 12:15 – 13:15

Foredrag med Norsk Regnesentral

Vannskader på bolig: Når klimaendringer banker på døra di

Torsdag 1. mars kl 13:30 Vis mer

Norsk Regnesentral er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er IKT og statistisk modellering.
De kommer å holder et spennende foredrag om et av deres klimaprosjekter!

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 13:30 – 14:15

Foredrag med Comsol

Simulating a world of multiphysics

Torsdag 1. mars kl 10:15 Vis mer

Første bedrift ute i Realfagsdagene 2018 er COMSOL!

Vi ønsker å fortelle om vår multifysiske verden – en verden vi har ganske gode matematiske beskrivelser av på alt fra kvante- til galaksenivå. Ved hjelp av differensialligninger og moderne datakraft sprenges stadig grensene for hvor komplekse modeller av naturen vi klarer å simulere, visualisere og beregne, til bruk i forskning så vel som industri. Det er moderne verktøy for å gjøre multifysikksimuleringer vi jobber for å utvikle i COMSOL, og vi brenner for å tilgjengeliggjøre fysisk forståelse av verden for ingeniører, forskere og naturvitere.

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 10:15 – 11:00

2017

The Researchers Bonfire

10. Mars Vis mer

Vi har samlet lokale forskere på PhD-nivå til en kveld med uformelle samtaler og avslappet atmosfære. Formålet er å få innsikt i livet som stipendiat og hvordan deres
interesse for realfagene har utviklet seg gjennom den akademiske karrieren. Det blir korte introduksjonstaler fra hvert fagfelt, etterfulgt av spennende og tverrfaglige spørsmål.

Det blir også mulighet for spørsmål fra publikum. Fagfelt som er representert er matematikk,
fysikk, kjemi og IT.

For å toppe stemningen kan vi friste med mat fra Cowsea!

Geronimo Villanueva

Mars: Probing its past habitability and preparing for its exploration

9. Mars Vis mer

The Curiosity Rover-project has given us alot of previosly unknown information about Mars. On the 9. of March 2017 Geronimo Villanueva from NASA is going to talk about how this information influences how we look at the history of Mars, and what this has to say for the hability and the possibility of human exploration. Villanueva is a atrobiologist and works for NASA where he, among other things, was a part of the ExoMars 2016 project.

Philip Moriarty

Do We Really See Chemical Bonds?

9. Mars Vis mer

Do we really see chemical bonds? With new technology we are able to get more detailed photos of materials on the molecular, atomic, and even sub-atomic scale than ever before! On the 9th of March 2017, Philip Moriarty is going to talk about how this is possible, and explain the quantum mechanical groundwork for it. Moriarty is a professor in physics at University of Nottingham, but is mostly known from the Youtube-channel Sixty Symbols where he explains concepts in physics through short informative videos.

Jo Røislien

Livet er Matematikk

10. Mars Vis mer

Hva kan matematikk lære oss om hvordan liv fungerer? Den 10. mars 2017 kommer Jo Røislien til oss for å holde et spennende foredrag om dette. Med eksempler fra egen forskning innen medisin, og matematikkformidlingsprosjekter i det offentlige rom, skal han vise hvordan matematikk er nøkkelen til å forstå selve livet.

Røislien har doktorgrad i statistikk, og er kjent fra TV-programmene «Siffer» og «Countdown to Collision.»

Gina Rippon

Sex, Scinece and the Brain

9. Mars Vis mer

How much does the brain influence the differences between sexes? According to Gina Rippon, this question is often written about in a misunderstood and ill-informed way. The professor of biology and cognitive neuroimaging is coming to NTNU on the 9. March 2017. She is giving a lecture on the brains part in differences between sexes, and different interpretations of data within neuroscientific research. Rippon is Pro-Vice Cancellor and professor at Aston University, Birmingham.

Egil Lillestøl

A Guided Tour Through the Universe

10. Mars Vis mer

On the 10th of Mars 2017 the famous Norwegian science communicator Egil Lillestøl will take us on a guided tour through the universe. We will go from the Big Bang until today’s universe, and from natures smallest objects to the universes biggest structures. In 2007 Lillestøl received an award for his work in communicating science, so the lecture is sure to be both informative and entertaining.

2016

Alexander Biebricher

Matematikk og Menneskelig Fantasi

4. Mars Vis mer

Alexander Biebricher skal ta oss med og utforske menneskets nysgjerrighet og finne ut hva kunnskap egentlig er.

Are Raklev

101 ting du ikke visste om CERN

Vis mer

Her blir det snakket om LHC , «0», partikkelfysikere som sulter etter ny data, tvilsomme historier og et par usannheter om CERN

Roger Freedman

The Physics of Flight

5. Mars Vis mer

Roger Freedman skal fortelle oss om den fascinerende fysikken som ligger til grunn for at både fugler og fly klarer å holde seg oppe og slå hull på noen myter rundt det.

Lawrence M. Krauss

The greatest story ever told

5. Mars Vis mer

Lawrence Krauss tar oss med gjennom den største intellektuelle reisen menneskeheten noen sinne har gjort, fra Platon til standardmodellen.

Han vil også gi oss et innblikk i hva fremtiden kan bringe.

Stefanie Milam

Vis mer

Astrokjemiker ved NASA

Trondheim Science Week is a festival arranged by volunteering students from Linjeforeningen Delta, the student association for mathematics and physics at NTNU (Norwegian University of Science and Technology).
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

en_USEnglish