Kristian Gjøsteen

Kristian Gjøsteen er professor på NTNU under institutt for matematisk fag og tilhører algebragruppen. Han har tidligere jobbet med sikkerhet for Regjeringens stemmegivningssystem på internett, i tillegg til sikkerhet for BankID.
Gled dere til et spennende foredrag der Gjøsteen skal snakke om hvordan kryptografi blir brukt i hverdagen!

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 10:15 – 11:45

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian