Bedriftsforedrag med Sintef

Sintef er kjente for å drive med mye spennende forskning, og kommer til Realfagsdagene 2019 for å fortelle om noe av det. Aluminium er et av de mest anvendelige metallene vi har, og nå har du sjansen til å lære enda litt mer om dette spennende metallet.

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian