Realfagsdagene

Realfagsdagene er en fagfestival som avholdes i Trondheim i starten/midten av mars hvert år. Neste gang Realfagsdagene arrangeres er 13. til 15. mars 2024. Ta med dere venner, familie, favorittforelesere og realfagsinteresse, vi sees!

Realfagsdagene arrangeres i samarbeid med Linjeforeningen Delta, foreningen for matematikk- og fysikkstudenter ved NTNU.

Årets foredragsholdere

Her er en liste av våre foredragsholdere. Listen vil endres etter hvert som vi slipper nye foredragsholdere og bedrifter:

Maria Hammerstrøm

Maria Hammerstrøm har en mastergrad i astrofysikk fra Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Hun er medredaktør i det populærvitenskapelige tidsskriftet Astronomi og jobber også med fagterminologi på norsk for Språkrådet. Hun har skrevet «Den lille boka om universet» (2019) og bidrar jevnlig til Store og Lille norske leksikon.


Forsvarets forskningsinstitutt

Da er det klart for å annonsere realdagsdagene sin første bedrift, nemlig Forsvarets forskningsinstitutt!

Det er forsvarssektorens egen forskningsinstitusjon hvor de blant annet bidrar de til forsvarets operative evne, Forsvarets langtidsplanlegging så vel som til norsk forsvarsindustris konkurransekraft med høyteknologisk kompetanse og militær og politisk innsikt.

Vi gleder oss til å høre mer om deres arbeid, i mars!


Dennis Siva Lie og Stian Sandø

Årets andre foredragsholder er Dennis og Stian! De har begge tidligere vært Newton programledere og de jobber begge med vitenskapsformidling. Hovedfokuset deres er å formidle vanskelige ting på en enklere måte.

Vi ser frem til å høre mer om deres arbeid!


Eleonora Svanberg

We are excited to announce our next lecturer, Eleonora Svanberg! Eleonora Svanberg is a Swedish “STEM”-fluencer, who completed her BSc in Physics at Stockholm University in 2022, followed by a Master’s in Applied Mathematics at the University of Cambridge in 2023. This autumn, she will start as a PhD student in string theory at the University of Oxford. Beyond academia, Eleonora is a staunch advocate for gender equality in STEM. She founded Girls in STEM, a non-profit organization inspiring young girls to pursue STEM fields. To extend her impact, Eleonora uses social media platforms to inspire and educate the youth on STEM-related topics, and have in total over 150,000 followers. She uses these platforms to talk about studying, impostor syndrome and give advice on how to start a physics career. Her contributions to academia and gender equality advocacy have garnered her prestigious awards like H.M. the Swedish King’s Compass Rose Award and Oxford Saven European Scholarship.

We are looking forward to hearing more from her!

Picture taken by Mikael Lundblad


SINTEF

Vi har gleden av å annonsere at vår andre bedrift er SINTEF!⚡️SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, og hvert år utfører de flere tusen oppdrag – for små og store kunder. SINTEF består av 6 forskningsinstitutter der hovedområdene er havet, digital, energi, industri, samfunnet og produksjon🌊

Vi ser frem til å høre om bedriften!


Anders Tranberg

Den neste foredragsholderen er Anders Tranberg!🌌

Anders jobber med klassiske og kvantefeltfenomener i partikkelfysikk og kosmologi. Hans primære fokus er baryogenese i det tidlige universet, inflasjon og forvarming, topologiske defekter og utvikling av feltteori-metoder utenfor likevekt. Han er også professor i teoretisk fysikk og underviser på universitetet i Stavanger.

Vi gleder oss veldig til å høre på foredraget hans!


Vincent Kofman

The next lecturer that is going to do a talk at our science festival is Vincent Kofman🌟 He works with spectroscopic simulations and studies atmospheres of planets. He obtained his doctorate from the Leiden Observatory in laboratory astrophysics studying interstellar ice analogues. Kofman works for NASA and he is incorporating state-of-the-art spectroscopic databases into the Planetary Spectrum Generator to simulate exoplanet atmospheres. He is also assessing detectability of molecular species in exoplanet atmospheres using both high-resolution ground-based spectroscopy and low-resolution with upcoming space telescopes🔭

We are very excited to hear about his work!✨


Petter Bergh

Da er det tid for slipp av siste foredragsholder, og det er årets foreleser, nemlig Petter Bergh!✨ Petter er professor i matematikk ved NTNU, med forskningsfelt algebra. Han tok doktorgrad i matematikk ved NTNU i 2006, var deretter såkalt postdoktor i Oxford og ved NTNU, før han ble ansatt her. Han mener han selv har verdens beste jobb hvor han både får forske og undervise studenter.

Vi er veldig spente på å høre mer om forskingen hans📚

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian