Foredrag av bedrifter

2024 – Forsvarets forskningsinstitutt

2024 – SINTEF

2023 – Aneo

2023 – SINTEF

2022 – NORSAR

2022 – Simula 

2021 – SINTEF (Tirsdag 12:15)

Optimal vannkraft – forskning på hjemmekontor + SINTEF, norsk forskningsinfrastruktur, innovasjon og teknologi

I dette foredraget vil to forskere fra SINTEF komme å snakke om forskningen sin. Da vil vi få høre mer om optimal vannkraft og hvordan SINTEF utnytter de mest avanserte norske forsknings-infrastrukturene for å skape innovasjon og realisere ny teknologi for norsk industri.

2021 – Bearing Point (Onsdag 12:15)

Datadrevet vedlikehold på skinner – fra sensordata til algoritmer

I dette foredraget deler BearingPoints Data & Analytics team sammen med Bane NOR reisen fra innhenting av store mengder sensordata fra jernbanen, til fysikk og algoritmer for å forbedre og effektivisere vedlikeholdet av jernbaneinfrastrukturen.

2021 – Norsk romsenter (Torsdag 12:15)

Norge i rommet

Visste du at NASA-kjøretøyet Perseverance som landet nylig på Mars har norsk teknologi installert på seg? I dette foredraget ser vi på Norges rolle i utforskningen av verdensrommet.

2021 – IBM (Fredag 12:15)

Utviklingen av «quantum computing» – fra prinsipp til anvendelig teknologi

Presentasjonen vil inneholde et kort sammendrag av viktige vitenskapelige oppdagelser som utgjør grunnfundamentet i Quantum Computing. Deretter vi jeg gi et kort historisk lys på utviklingen frem til prototype-nivå vi befinner oss på nå. Halvparten av foredraget vil fokusere på potensialet med teknologien og hvordan vi ser utviklingen videre. Hvilke fagdisipliner må inngå og hvilke forskningsmodeller jobber vi i IBM med (både med akademia, partnere og industriaktører) for å utvikle Quantum Computing videre for å kunne gi markedet fordeler og gjennombrudd.

2020 – SINTEF (Onsdag 12:15-14:00)

The Physics and Mathematics of Carbon Capture and Storage

Hvordan kan man fange CO2 fra kraftverk og fabrikker, for å så lagre det under bakken eller i havgrunnen?
Hvorfor kan nettopp dette være nøkkelen til å nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalen?
Selv om dette høres fantastisk ut og er en god plan for fremtiden, kreves det penger og mye energi for å bruke karbonfangst og -lagring.

2020 – Exabel (Torsdag 12:15-14:00)

Applied mathematics in the world of finance

Exabel jobber med kunstig intelligens i finanssektoren. De jobber med å lage modeller, teste hypoteser for å finne bedre måter å investere midler. De startet i Oslo i 2016 og har nå kontorer i London også. Med samarbeidspartnere som DNB og Folketrygdfondet er de blitt en seriøs aktør.
I all tid har det vært et fokus på å forutse trender og finne ut hvordan en kan lage en sterk finansprofil. Nå gjøres den vanskelige og tidkrevende delen enklere, ved å bringe AI inn i prosessen. Modelleringen gjøres ved maskinlæring istedenfor flere store team som analyser all data manuelt.
I foredraget til Exabel vil de snakke om hvordan man kan bruke anvendt matematikk i finans til å predikere markedet.

2020 – IBM (Fredag 12:15-14:00)

Utviklingen av «quantum computing» – fra prinsipp til anvendelig teknologi

Datamaskiner brukes til alt. Dagens klassiske datamaskiner kan gjøre mye, men det finnes problemer som er så komplekse at det ikke finnes kraftige eller raske nok datamaskiner på jorden til å løse de! Hva kan vi gjøre da?

Det er her quantum computing kommer inn. Ved å bruke kvantemekaniske fenomener som superposisjon og kvantesammenfiltring blir kvantedatamaskiners oppbygging helt forskjellig fra klassiske datamaskiner, og flere millioner ganger raskere! Men hvordan får man dette til? Og hva kan det brukes til?

Svaret på dette får du på IBM sitt foredrag!

2019 – Norsar (Torsdag 10:15 – 11:00)

Vi lytter til jorden for et sikrere samfunn

Seismikk er kanskje ikke det du går rundt og tenker på til daglig, men Norsar kommer til Realfagsdagene 2019 for å fortelle om det viktige arbeidet de gjør med seismografene sine og ikke minst hvorfor dette er så viktig.

2019 – Spacemaker AI (Torsdag 14:15-15:00)

Mathematical models in the design of sustainable cities

Hvis du noen gang har tenkt over hvor mye bedre byer hadde vært om man hadde planlagt byggingen i de bedre, ja, da er dette foredraget for deg. Kanskje har du til og med funnet din nye drømmejobb. Spacemaker AI bruker maskinlæring for å modellere byers utvikling. Kom på foredraget deres for å høre mer om hva en jobb hos Spacemaker innebærer.

2019 – McKinsey (Torsdag 17:15 – 1800)

Hvordan vil kunstig intelligens påvirke fremtidens arbeidsliv?

Arbeidsmarkedet står foran en teknologisk revolusjon, i en verden preget av mer usikkerhet, raskere endring og økt kompleksitet. I sitt foredrag vil McKinsey snakke om hvorvidt roboter vil være et substitutt eller et komplement for dagens jobber, hva slags implikasjoner har dette for Norge, og hvordan skal vi møte endringene som kommer.

2019 – Norsk Regnesentral (Fredag 14:15 – 15:00)

Hvordan bruke statistisk modellering til å forutsi hvilke bedrifter som går konkurs

Er det noen fellestrekk ved bedrifter som går konkurs? Kan vi forutsi hvilke bedrifter som vil gå konkurs og hvilke som vil bestå? Og hva kan vi isåfall gjøre med den informasjonen? Norsk Regnesentral forteller oss hvordan de går frem for å finne ut av dette, og kanskje finner vi samtidig ut hvorfor statistikk og statistisk modellering er så utrolig spennende!

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian