Norsk Regnesentral

De siste årene har vi opplevd en revolusjon innen bildegjenkjenning, mye takket være nye dype læringsalgoritmer. Konvolusjonsnettverk blir nå hyppig tatt i bruk på nye typer bildedata utover vanlige RGB-bilder, for eksempel medisinske røntgenbilder eller marine akustikkdata. Etter en kort innføring i hvordan konvolusjonsnettverk fungerer presenteres et eksempel på hvordan slike algoritmer trent på akustiske … Continued

NORSAR

Michael Garret

I will review the current field of SETI (the Search for Extraterrestrial Intelligence), also with a focus on work we have been doing in Manchester supported via the Breakthrough Listen Initiative. In particular, we are looking for evidence of energy intensive civilisations via anomalies in astronomical data i.e. looking for features in astronomical data that … Continued

Tom Lindstrøm

Abstrakt: Finnes det uendelig små og uendelig store tall? Og hva kan de i så fall brukes til? I integral- og differensialregningens barndom var det uendelig store og små størrelser overalt: Kurver var satt sammen av uendelig mange, uendelig små linjestykker, potensrekker var polynomer av uendelig høy grad, deriverte var brøker mellom uendelig små tall … Continued

Simula

Marte Julie Sætra, postdoktor, Tittel: Min virtuelle verden «Hva foregår inne i oss når vi tenker? I dette foredraget får du høre hvordan Marte Julie bruker fysikkens lover til å utforske hjernen.” Marie Roald, ph.d.-kandidat Tittel: Hjerneforskningens matematiske verktøy «Hva har hjernesignaler og Netflix-likes til felles? Og hvordan hente underliggende mønstre fra tabeller med data? … Continued

Jamie Hyneman

For tiden har vi minst to unike hindringer for personlig kommunikasjon: en pandemi og global oppvarming. Nærhet til andre risikerer sykdomsoverføring, og å reise betydelige avstander innebærer utslipp av drivhusgasser. Den nåværende pandemien har tvunget mange av oss til å bli godt kjent med å kommunisere via videokameraer over internett, og bli godt klar over … Continued

Simon Clark

Stratosfæren er en fascinerende plass; et lokk for vår turbulente atmosfære, et rike av komplisert dynamikk som trosser våre hverdagserfaringer, og hjem til de mest voldsomme hendelsene i hele atmosfæren. Av og til rekker stratosfæriske fenomener helt ned til overflaten av jorda og endrer været vi opplever fullstendig. Det er en mulighet den spiller en … Continued

Melissa Trainer

Titan is the only moon in our solar system with a dense atmosphere, which supports an Earth-like hydrological cycle of methane clouds, rain, lakes, and seas. Complex organic surface materials may preserve, in a deep freeze, the types of organic chemicals that would have been present on Earth before life developed. Titan’s icy crust floats … Continued

Ole Martin Løvvik

Hvorfor er glass gjennomsiktig? Finnes det magnetiske monopoler? Hvor mange materialvitere trengs for å lage en brødrister? Dette er noen lytterspørsmål Ole Martin Løvvik har besvart som en del av ekspertpanelet i Abels tårn, som sendes på NRK P2 hver fredag kl. 10. (Men de fleste hører det kanskje som podkast…) Abels tårn skal være … Continued

Trondheim Science Week is a festival arranged by volunteering students from Linjeforeningen Delta, the student association for mathematics and physics at NTNU (Norwegian University of Science and Technology).
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

en_USEnglish