IBM

Hans Munthe-Kaas

Symmetri er et begrep som er dypt forankret i kunst, i naturen og i matematikken. I hverdagsspråk hentyder ‘symmetri’ på en følelse av harmoni, vakre proporsjoner og balanse. I matematikken er ‘symmetri’ mer presist definert som invarians av et objekt under en transformasjon. For eksempel, et ansikt er ganske symmetrisk fordi det ser omtrent likt … Continued

Trondheim Science Week is a festival arranged by volunteering students from Linjeforeningen Delta, the student association for mathematics and physics at NTNU (Norwegian University of Science and Technology).
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

en_USEnglish