IBM

Hans Munthe-Kaas

Symmetri er et begrep som er dypt forankret i kunst, i naturen og i matematikken. I hverdagsspråk hentyder ‘symmetri’ på en følelse av harmoni, vakre proporsjoner og balanse. I matematikken er ‘symmetri’ mer presist definert som invarians av et objekt under en transformasjon. For eksempel, et ansikt er ganske symmetrisk fordi det ser omtrent likt … Continued

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian