Tom Lindstrøm

Abstrakt: Finnes det uendelig små og uendelig store tall? Og hva kan de i så fall brukes til? I integral- og differensialregningens barndom var det uendelig store og små størrelser overalt: Kurver var satt sammen av uendelig mange, uendelig små linjestykker, potensrekker var polynomer av uendelig høy grad, deriverte var brøker mellom uendelig små tall osv. Det var imidlertid vanskelig å forklare hva disse uendelig store og uendelig små tallene var, og enda vanskeligere å avklare hvilke regneregler som gjaldt og ikke gjaldt. Etter hvert som grensebegrepet ble formalisert, forvant de uendelig små og store størrelsene fra alle anstendige matematikkbøker, men levde videre i ingeniør- og fysikktekster. Og man skal faktisk ikke se bort fra at de noen av dem overlevde i all hemmelighet på et og annet matematikerkontor der de bare fikk lov til å komme frem når døren var låst. (Nytt avsnitt) Rundt 1960 ble infinitesimalene vekket til live igjen av Abraham Robinson som viste hvordan de kunne konstrueres på en logisk uangripelig måte. Siden den gang har de vært brukt i mange grener av matematisk forskning, men de lærde strides fortsatt om hvor nyttige de egentlig er. I de senere år er de kommet mer i vinden igjen på grunn av interesse fra ledende forskere som Terence Tao.
Mer om Tom Lindstrøm: Det er Tom Lindstrøm! Tom Lindstrøm er Professor i matematikk ved UiO og har skrevet flere lærebøker i matematikk.

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian