Foredrag med Comsol

Første bedrift ute i Realfagsdagene 2018 er COMSOL!

Vi ønsker å fortelle om vår multifysiske verden – en verden vi har ganske gode matematiske beskrivelser av på alt fra kvante- til galaksenivå. Ved hjelp av differensialligninger og moderne datakraft sprenges stadig grensene for hvor komplekse modeller av naturen vi klarer å simulere, visualisere og beregne, til bruk i forskning så vel som industri. Det er moderne verktøy for å gjøre multifysikksimuleringer vi jobber for å utvikle i COMSOL, og vi brenner for å tilgjengeliggjøre fysisk forståelse av verden for ingeniører, forskere og naturvitere.

Sted: R7, Realfagbygget NTNU
Tid: 10:15 – 11:00

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian