Bedriftsforedrag med SINTEF

Hvordan kan man fange CO2 fra kraftverk og fabrikker, for å så lagre det under bakken eller i havgrunnen?
Hvorfor kan nettopp dette være nøkkelen til å nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalen?
Selv om dette høres fantastisk ut og er en god plan for fremtiden, kreves det penger og mye energi for å bruke karbonfangst og -lagring.
Så hvordan fungerer i det hele tatt dette, og hvordan kan det gjøres mer effektivt? Det får du (og vi) svar på i foredraget til Sintef: «The Physics and Mathematics of Carbon Capture and Storage»!

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian