Bedriftsforedrag med Exabel inkl. lunsj

Exabel jobber med kunstig intelligens i finanssektoren. De jobber med å lage modeller, teste hypoteser for å finne bedre måter å investere midler. De startet i Oslo i 2016 og har nå kontorer i London også. Med samarbeidspartnere som DNB og Folketrygdfondet er de blitt en seriøs aktør.
I all tid har det vært et fokus på å forutse trender og finne ut hvordan en kan lage en sterk finansprofil. Nå gjøres den vanskelige og tidkrevende delen enklere, ved å bringe AI inn i prosessen. Modelleringen gjøres ved maskinlæring istedenfor flere store team som analyser all data manuelt.
I foredraget til Exabel vil de snakke om hvordan man kan bruke anvendt matematikk i finans til å predikere markedet.

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian