Bearing Point

I dette foredraget deler BearingPoints Data & Analytics team sammen med Bane NOR reisen fra innhenting av store mengder sensordata fra jernbanen, til fysikk og algoritmer for å forbedre og effektivisere vedlikeholdet av jernbaneinfrastrukturen.

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian