Årets foreleser – Kristian Seip

Vi skal se litt på hva matematikkens største uløste problem handler om. Vi skal ta noen sveip gjennom historien, fra Euler til vår tids matematikk, og vi vil diskutere spørsmål av typen: Er det noen grunn til å tro at Riemann-hypotesen er sann, og er det trolig at noen av oss vil få oppleve at problemet blir løst?

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian